Първата ни ферма създадохме през 2014 г. на територията на община Антоново –  екологично чист район с надморска височина над 500 м и с преобладаващ  хълмист и ниско-планински релеф.

Благоприятното разположение в централната част на страната ни позволи в рамките на 4-5 години да приемем стотици посетители от цялата страна и да направим нашите знания и опит в култивирането на шийтаке достъпни за широк кръг хора.

През 2018 г.  започнахме  изграждане на нова база с по-голям капацитет и условия за затваряне на цикъла на производство от суровината до крайния продукт.