ПРОДУКТИ с търговската марка Gourmet Farm

Кои са най-важните предимства на нашите продукти?
На първо място, те са вкусни, защото шийтаке, отгледани върху дъбови трупи, имат аромата на горски гъби, на второ: съдържат биоактивни компоненти, които ги правят полезна храна, на трето: поднесени са в удобна за потребителя форма и опаковка – готови за консумация и лесни за съхранение.

    

Произвеждаме малки серии, за да гарантираме най-високо качество за крайния клиент. Производството е CLEAN LABEL – това са продукти, получени с минимална преработка, без добавяне на консерванти, оцветители , овкусители.
В обекта е внедрена НАССР система за контрол по цялата верига – от суровина, до експедиция на готов продукт. Производството отговаря на изискванията на Регламент 852/2004/EO – yдостоверение за регистрация на обект за производство и търговия с храни (Рег.No БАБХ: 27020033).